Bestanden kopiëren tussen twee Linux servers.

Met Linux is het goed mogelijk om bestanden direct van de ene server naar de andere server te kopiëren. Hieronder een toelichting op de opdracht die je hiervoor kan gebruiken. Om een bestand te kopiëren kan je het best op de server inloggen waar het bestand staat. Vervolgens kopieer je het bestand naar de andere server. Met de opdracht hieronder kopieer je een bestand “data.txt” naar de linux server 192.168.1.80. ron is de username op de andere Linux server. Achter het ip nummer van server kan je de map opgeven waar het bestand terecht moet komen.

Pagina's